Plastic Surgery Clinics Hai Phòng

All 8 clinics that provide Plastic Surgery in Hai Phòng

ServiceScore™ and Ranking
Filters cached at 2019/04/21 14:19:45

We have all the information you need about public and private plastic surgery clinics in Hai Phòng. Compare all the plastic surgery clinics and contact the plastic surgeon in Hai Phòng who's right for you.

Enquire for a fast quote. Choose from 8 Plastic Surgery Clinics in Hai Phòng ★ find the best one for you. See popular locations and treatments.

3.0 / 5  Good
from 7 users
WhatClinic ServiceScore™
Dr Vu Thanh Dong - Plastic Surgery Clinic in Vietnam

Dr Vu Thanh Dong

7/274 A Lach Tray, Ngo Quyen, Hai Phong
Dr Vu Thanh Dong is a Plastic Surgeon in Hai Phòng. To contact them for additional information simply fill out the contact form.
Plastic Surgeon Consultation  
Abdominoplasty  
Breast Reduction  
1 more treatment
3.0 / 5  Good
from 2 users
WhatClinic ServiceScore™
Ngoc Dung Hai Phong - Plastic Surgery Clinic in Vietnam

Ngoc Dung Hai Phong

205B Lach Tray Street,, Lach Tray Ward, Ngo Quyen District,, Hai Phong City
Ngoc Dung Hai Phong is a Plastic Surgeon in Hai Phòng. To contact them for additional information simply fill out the contact form.
Plastic Surgeon Consultation  
Medical Aesthetics Specialist Consultation  
3.1 / 5  Good
from 4 users
WhatClinic ServiceScore™
Nha Khoa Thịnh Vượng - Base 5 - Plastic Surgery Clinic in Vietnam

Nha Khoa Thịnh Vượng - Base 5

Số 84 Lạch Tray - Ngô Quyền, Hai Phong
Nha Khoa Thịnh Vượng - Base 5 is a Plastic Surgeon in Hai Phòng. To contact them for additional information simply fill out the contact form.
Plastic Surgeon Consultation  
Breast Implants
Breast Augmentation from 22000000 ₫
Put Bags Chest  
41 more treatments
5 other locations in Hai Phòng for Nha Khoa Thịnh Vượng - Head Office
Nha Khoa Thịnh Vượng - Head Office

Nha Khoa Thịnh Vượng - Head Office

B 105 Km 1,4 Phạm Văn Đồng - Dương Kinh,
Nha Khoa Thịnh Vượng - Unit 2

Nha Khoa Thịnh Vượng - Unit 2

Km 14 - Phạm Văn Đồng - Dương Kinh, Hai
Nha Khoa Thịnh Vượng - Unit 1

Nha Khoa Thịnh Vượng - Unit 1

72 Thọ Xuân - Núi Đối - Kiến Thụy, Hai P
Nha Khoa Thịnh Vượng - Base 4

Nha Khoa Thịnh Vượng - Base 4

Số 44 Khu 2 - Thị Trấn Tiên Lãng, Hai Ph

No further information on Plastic Surgery Clinics in Hai Phòng

Plastic Surgery Clinics within 90km of Hai Phòng:

3.7 / 5  Very Good
from 16 users
WhatClinic ServiceScore™
Bệnh Viện Quóc Té Piyavate - Hà Nội - General Practice in Vietnam

Bệnh Viện Quóc Té Piyavate - Hà Nội

33A Pham Ngu Lao Street, Hoan Kiem, Hà Nội
Bệnh Viện Quóc Té Piyavate - Hà Nội is a GP in Hà Noi. To contact them for additional information simply fill out the contact form.
Plastic Surgeon Consultation  
Fertility Specialist Consultation  
Orthopaedist Consultation  
6 more treatments
3.1 / 5  Good
from 7 users
WhatClinic ServiceScore™
Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội - General Practice in Vietnam

Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội

29 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hanoi
Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội is a GP in Hà Noi. To contact them for additional information simply fill out the contact form.
Plastic Surgeon Consultation  
Cancer Screening  
Cervical Check  
8 more treatments
3.5 / 5  Good
from 107 users
WhatClinic ServiceScore™
Viện thẩm mỹ Bác sĩ Điền - Plastic Surgery Clinic in Vietnam

Viện thẩm mỹ Bác sĩ Điền

Tầng 8 - BV Đông Đô - Số 5 - Xã Đàn, Hà Nội
Viện thẩm mỹ Bác sĩ Điền is a Plastic Surgeon in Hà Noi. To contact them for additional information simply fill out the contact form.
Plastic Surgeon Consultation  
Breast Augmentation from 70000000 ₫
Liposuction from 15000000 ₫
7 more treatments
3.1 / 5  Good
from 23 users
WhatClinic ServiceScore™
Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - General Practice in Vietnam

Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội,
Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc is a GP in Hà Noi. To contact them for additional information simply fill out the contact form.
Plastic Surgeon Consultation  
Rhinoplasty  
Facelift  
1 more treatment
3.1 / 5  Good
from 11 users
WhatClinic ServiceScore™
Than My Vien Thanh Ngoc - Plastic Surgery Clinic in Vietnam

Than My Vien Thanh Ngoc

4/72 Ton That Tung, Hanoi, Hanoi
Than My Vien Thanh Ngoc is a Plastic Surgeon in Hà Noi. To contact them for additional information simply fill out the contact form.
Plastic Surgeon Consultation  
Rhinoplasty - Improving nasal cartilage wrapped  
Eyelid Surgery
Eyelid surgery - Cut into two double eyelids  
4 more treatments
3.2 / 5  Good
from 43 users
WhatClinic ServiceScore™
Bumrungrad International Hospital - Hà Nội - Plastic Surgery Clinic in Vietnam

Bumrungrad International Hospital - Hà Nội

136G Trần Vũ ,Q.Ba Đình, Hà Nội
Bumrungrad International Hospital - Hà Nội is a Plastic Surgeon in Hà Noi. To contact them for additional information simply fill out the contact form.
Plastic Surgeon Consultation  
Breast Augmentation  
Liposuction  
12 more treatments
3.1 / 5  Good
from 29 users
WhatClinic ServiceScore™
Dr. Duong Van Tuoi - Plastic Surgery Clinic in Vietnam

Dr. Duong Van Tuoi

Số 139A Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nôi
Dr. Duong Van Tuoi is a Plastic Surgeon in Hà Noi. To contact them for additional information simply fill out the contact form.
Plastic Surgeon Consultation  
Breast Augmentation  
Liposuction
Liposuction  
8 more treatments
3.9 / 5  Very Good
from 103 users
WhatClinic ServiceScore™
Hanoi Esthetic Institute - Plastic Surgery Clinic in Vietnam

Hanoi Esthetic Institute

14 Duong Yen Phu, P. Truc Bach, a Dinh in Hanoi
Hanoi Esthetic Institute is a Plastic Surgeon in Hà Noi. To contact them for additional information simply fill out the contact form.
Plastic Surgeon Consultation  
Breast Implants  
Liposuction  
12 more treatments
3.7 / 5  Very Good
from 61 users
WhatClinic ServiceScore™
Emcas Medical Hanoi - Plastic Surgery Clinic in Vietnam

Emcas Medical Hanoi

10 Yen Ninh, Truc Bach Ward, Ba Dinh District, Hanoi, 70000
N?i b?t v?i công ngh? làm d?p không ph?u thu?tV?i s? th?u hi?u tâm tu c?a khách hàng, b?nh vi?n Emcas luôn c?p nh?p nh?ng công ngh? làm d?p không ph?u thu?t m?i, nh?m mang d?n cho khách hàng s? trãi nghi?m làm d?p không gây dau d?n, không d? l?i bi?n ch?ng và không m?t nhi?u th?i gian nghi du?ng.Hãy d?n v?i b?nh vi?n Emcas d? có nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i v? các d?ch v? th?m m? không ph?u thu?t nhu : Cang da m?t b?ng ch? không ph?u thu?t, tr? hóa âm d?o...EMCAS cam k?t tu v?n chính các v?i ch?t lu?ng th?m m? cao theo quy trình di?u tr? có h? th?ng khép kín d? d?ng hành tr?n d?i v?i khách hàng c?a mình, có ID di?n t? b?o m?t và minh b?ch, có b?n cam k?t tru?c và sau khi di?u tr? – Ð?c bi?t trong giai do?n tu v?n, B?n s? th?y tru?c hình dáng c?a mình theo nhi?u góc d?, kích c? hài hòa ra sao v?i máy phân tích da chi?u Vectra 3D c?a M? giúp b?n có s? ch?n l?a s? d?ng phuong pháp t?i uu và d?p nh?t.
Plastic Surgeon Consultation  
Breast Augmentation  
Breast augmentation is one of the optimization methods give women a round breasts, natural and sexy that conventional methods are not giving
Facelift  
10 more treatments
Find out how we list clinics here.