Tummy Tuck Estonia

All 11 Tummy Tuck Clinics in Estonia

ServiceScore™ and Ranking
Filters cached at 2020/06/07 00:07:07
In a hurry? Contact our top clinics in one go

What is a Tummy Tuck?

Tummy Tuck, or abdominoplasty, is a cosmetic surgical procedure performed to reduce abdominal fat. The result is a slimmer and firmer abdomen.

How is a Tummy Tuck procedure done?

To perform a tummy tuck procedure, first general anaesthesia is administered. For patients with large tummies, the surgeon will cut the abdomen horizontally between the hip bones and contour the abdominal muscles, skin and tissues. The surgeon will place drainage tubes under the skin if required. Patients with fat deposits only below their navel will need a shorter and less complex procedure where the surgeon will make a smaller incision and perform key-hole surgery, inserting a small camera to see what needs to be done.

What are the alternatives to a Tummy Tuck?

Alternatives to a tummy tuck procedure are liposuction procedures, diet and exercise, and radiofrequency or laser assisted procedures to reduce abdominal fat.

What is the recovery time after a Tummy Tuck?

Patients recover from a mini or partial tummy tuck procedure within a month but full recovery after a full tummy tuck procedure will take about 6 months.

Tummy Tuck vs Mini Tummy Tuck

The full tummy tuck procedure is employed when patients require the contouring of the entire abdominal region. The procedure takes about four to five hours to complete. It takes about six months to completely recover from a tummy tuck procedure. A mini tummy tuck procedure is for patients who have excessive localized fat in their lower abdomen. The procedure is minimally invasive and takes about one hour. Patients recover from a mini tummy tuck procedure within a month.

How long does swelling last after Tummy Tuck?

Swelling after a tummy tuck procedure may last for about six months.

We have all the information you need about public and private plastic surgery clinics that provide tummy tuck in Estonia. Compare all the plastic surgeons and contact the tummy tuck clinic in Estonia that's right for you.

Tummy Tuck prices from 3000 € - Enquire for a fast quote. Free consultation. Choose from 11 Tummy Tuck Clinics in Estonia with 6 verified patient reviews ★ find the best one for you. - Page 1

WhatClinic ServiceScore™
6.3 Good
from 10 users
Villa Medica - Plastic Surgery Clinic in Estonia

Villa Medica

Villa 3, Pärnu, 80010
For more information about Villa Medica in Parnu please contact the clinic.
Abdominoplasty from 3200 €
Liposuction
Liposuction  
Liposuction (Region 1) from 575 €
8 more treatments
WhatClinic ServiceScore™
6.3 Good
from 24 users
Medemis Clinic - Plastic Surgery Clinic in Estonia

Medemis Clinic

Narva mnt 7, Tallinn
For more information about Medemis Clinic in Tallinn please contact the clinic.
Abdominoplasty from 2800 €
Liposuction from 1500 €
WhatClinic ServiceScore™
6.5 Good
from 9 users
The Health Clinic Sweden -  Dr. Adamson

The Health Clinic Sweden

Järnvägsgatan 7A, Sala, 73338
The Health Clinic för samman kirurger och specialister inom respektive specialistområden och har som mål att erbjuda de lämpligaste och mest professionella lösningarna inom kirurgiska behandlingar. Hög internationell standard För att vara underrättad om de nyaste metoderna och teknikerna inom den medicinska världen deltar våra kirurger kontinuerligt i fortbildningar över hela världen. Kunskap och teknik i framkant med ett genuint engagemang The Health Clinic utför alla plastikkirurgiska ingrepp på Estlands största privatklinik Fertilitas – plastik- och allmänkirurgi. Sjukhuset har den senaste tekniken och utrustningen och tillmötesgående personal som gör sitt yttersta för att tillfredställa varje patientents unika behov. Ditt väbefinnande är vårt fokus The Health Clinic har satt sina kunder i fokus. Den bästa belöningen i vårt arbete är våra patienters ökade livskvalitet. Vi nöjer oss inte med något mindre så varför skall du göra det?
Tummy Tuck  
Lipoabdominoplasty  
Mini Abdominoplasty  
8 more treatments
WhatClinic ServiceScore™
5.4 Satisfactory
from 3 users
The Look - Tallinna - Plastic Surgery Clinic in Estonia

The Look - Tallinna

Kivisilla 4, Tallin, 00170
For more information about The Look - Tallinna in Tallinn please contact the clinic.
Abdominal wall surgery from 3800 €
Liposuction from 1225 €
< Previous1 2Next >
Find out how we list clinics here.